Konstnadsersättningar

Bilersättning

Körning med privat bil
Om ni använder privat bil i tjänsten får ni inte dra av drivmedelskostnaden eller några andra
bilkostnader. Alla bilkostnader till en privatägd bil är privatpersonens kostnad. Dock får ni ta ut
bilersättning för den körning ni gjort åt företaget. Den skattefria bilersättningen när man använder
privatägd bil i tjänsten ligger på 18:50 kronor per mil.
Parkeringsavgifter som uppkommer vid tjänsteresa får ersättas av arbetsgivaren utan skatte-effekt.

(mer …)