Förmåner

Inköp i ett företag som kan nyttjas privat av ägaren eller av någon annan kan ge orsaka
förmånsbeskattning. Förmånsvärdet uppkommer om man har möjlighet att nyttja det privat, sk
dispositionsrätt, oavsett om man nyttjar det privat eller ej.

Grundregeln är att förmånsvärdet skall motsvara marknadsvärdet för den aktuella tillgången. Ett
exempel är att ett företag köper en stuga. För de perioder som man inte kan styrka att stugan har
använts i tjänstens syfte eller hyrts ut till någon anses det som att man haft möjlighet att nyttja den,
och skall då förmånsbeskattas för vad det skulle ha kostat att hyra motsvarande stuga av någon
annan. Det är alltså helt oväsentligt om stugan nyttjas eller ej, det är också oväsentligt vad
inköpsvärdet varit – det är möjligheten att kunna nyttja den som skall beskattas, och vad det hade
kostat att hyra motsvarande av någon extern.

(mer …)