Kontantkvitton, Kortköp och Fakturor

Förenklad faktura (kontantkvitto)

Ett kvitto benämns i bokföringstermer som Förenklad faktura. Ett kvitto som man får från en butik
när man gör kontantinköp innehåller ofta inte tillräckligt med information för att godkännas som
underlag enligt momslagstiftningen. För att avdragsrätten skall vara giltig krävs det därför att alla
inköp som överstiger 4000 kronor inklusive moms måste vara utformade som en faktura – och det är
du som köpare som är skyldig att känna till detta och begära det av säljaren.

(mer …)