Förmåner

Inköp i ett företag som kan nyttjas privat av ägaren eller av någon annan kan ge orsaka
förmånsbeskattning. Förmånsvärdet uppkommer om man har möjlighet att nyttja det privat, sk
dispositionsrätt, oavsett om man nyttjar det privat eller ej.

Grundregeln är att förmånsvärdet skall motsvara marknadsvärdet för den aktuella tillgången. Ett
exempel är att ett företag köper en stuga. För de perioder som man inte kan styrka att stugan har
använts i tjänstens syfte eller hyrts ut till någon anses det som att man haft möjlighet att nyttja den,
och skall då förmånsbeskattas för vad det skulle ha kostat att hyra motsvarande stuga av någon
annan. Det är alltså helt oväsentligt om stugan nyttjas eller ej, det är också oväsentligt vad
inköpsvärdet varit – det är möjligheten att kunna nyttja den som skall beskattas, och vad det hade
kostat att hyra motsvarande av någon extern.

(mer …)

Bilförmån eller inte?

Får den anställde använda arbetsgivarens bil privat är det normalt en skattepliktig förmån. Har den
anställde en bilförmån och arbetsgivaren betalat drivmedlet finns det en presumtion för att det i
bilförmånen också ingått en drivmedelsförmån som ska beskattas.

Bilförmån uppkommer först när den anställde faktiskt använder bilen privat. Problemet för den
anställde kan vara att bevisa att han inte har använt bilen privat. Om Skatteverket kan visa att den
anställde haft möjlighet att använda bilen, är det upp till den anställde att bevisa att han inte använt
bilen privat.

För att vara helt säker på att slippa förmånsbeskattning krävs i praktiken att företaget och/eller den
anställde kan visa hur varje företagsbil har använts. Den vanligaste och förmodligen säkraste
metoden är att föra körjournal.

Om bilen inte får användas privat ska den anställde inte förmånsbeskattas. För att det inte ska råda
några tvivel om att bilen ändå inte används privat bör den parkeras på arbetsplatsen efter
arbetsdagens slut. Dessutom bör nycklarna förvaras på arbetsplatsen och den anställde bör
uttryckligen förbjudas att använda bilen privat (gärna skriftligt).

(mer …)