Rådgivning

Våra konsulter kan hjälpa dig med särskild rådgivning för mer komplexa redovisningsfrågor. Det kan exempelvis gälla omfattande omstruktureringar eller generationsskiften och företagsförsäljningar. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag av alla storlekar.

Ta gärna kontakt med oss för en genomgång av hur vi kan hjälpa ditt företag.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

  • Upprätta aktiebok
  • Upprätta aktieägaravtal
  • Öka eller minska aktiekapitalet
  • Upprätta en resultatbudget