Redovisning & bokslut

Vi hjälper dig gärna med delar eller helheten


Redovisning
Redovisningen ska, enligt bokföringslagen, sparas i 7 år och det skall vara lätt att hitta tillbaka i räkenskapen när det behövs. Vi skräddarsyr en lösning för varje behov, allt från att vara företagets ekonomiavdelning till att enbart hjälpa till med bokslut och deklaration. Vi kan erbjuda tillfällig hjälp med att effektivisera era redovisningsrutiner och/eller hjälpa till med löpande redovisning under perioder med hög arbetsbelastning.

Fakturering
Fakturautskick med uppbyggnad av artikel- och kundregister med kravrutiner och räntefakturering.


Leverantörsreskontra

Vi registrerar och bokför leverantörsfakturor, gör betalningar och tar fram statistik.

Personaladministration
All lönehantering från löneberedning, redovisning av arbetsgivaravgifter och skatt till kontrolluppgifter för skattemyndigheterna.

Budgetering
Upprättande av budget med uppföljning.

Likviditetsanalysering
Det är viktigt att ha översikt över likviditeten och speciellt om företaget är i en bransch med säsongsmässiga svängningar eller i en expansionsperiod.

Bokslut och revision
Vi samarbetar bl.a. med några av Europas största revisionsbyråer. Vi förbereder bokslut med underlag och specifikationer så att revisionen snabbt skall kunna genomföras.

Förmedling av aktiebolag
Vi förmedlar även aktiebolag.

Hogia ekonomiprogram
I vårt arbete med redovisning, reskontra, löner, fakturering, bokslut och skatt använder vi avancerad mjukvara från HOGIA.
Vi är dessutom auktoriserade återförsäljare och kan hjälpa till att hitta rätt ekonomi-/administrationsprogram och hjälpa er igång.