Blogg

Blogg & nyheter

Kontantkvitton, Kortköp och Fakturor

Förenklad faktura (kontantkvitto) Ett kvitto benämns i bokföringstermer som Förenklad faktura. Ett kvitto som man får från en butik när man gör kontantinköp innehåller ofta inte tillräckligt med information för att godkännas som underlag enligt momslagstiftningen. För...

läs mer

Konstnadsersättningar

Bilersättning Körning med privat bil Om ni använder privat bil i tjänsten får ni inte dra av drivmedelskostnaden eller några andra bilkostnader. Alla bilkostnader till en privatägd bil är privatpersonens kostnad. Dock får ni ta ut bilersättning för den körning ni...

läs mer

Förmåner

Inköp i ett företag som kan nyttjas privat av ägaren eller av någon annan kan ge orsaka förmånsbeskattning. Förmånsvärdet uppkommer om man har möjlighet att nyttja det privat, sk dispositionsrätt, oavsett om man nyttjar det privat eller ej. Grundregeln är att...

läs mer

Bilförmån eller inte?

Får den anställde använda arbetsgivarens bil privat är det normalt en skattepliktig förmån. Har den anställde en bilförmån och arbetsgivaren betalat drivmedlet finns det en presumtion för att det i bilförmånen också ingått en drivmedelsförmån som ska beskattas....

läs mer