Löpande redovisning

Löpande redovisning är den del av redovisningen där man redovisar alla affärshändelser på ett systematiskt vis för att kunna sammanställa och dokumentera företagets ekonomiska information.

Det är detta som i dagligt tal kallas för att bokföra. På ordet bokföra förstår man att man tidigare använde man sig av böcker där man dokumenterade alla företagets transaktioner. Idag använder vi oss naturligtvis av datorprogram för bokföringen, och jobbar gärna helt digitalt, men många av termerna som används är de samma som t.ex. huvudbok och grundbok.

Vi på EkonomiCenter i Uppsala kan hjälpa dig med hela eller delar av din bokföring. Genom att anlita oss så får du snabb och professionell hjälp vilket säkerställer att du har korrekta underlag för dit beslutsfattande.

Kontakta oss idag för att boka ett möte där vi kan gå igenom dina behov och hur vi kan hjälpa ditt företag.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med redovisning? Klicka här!