Lön och HR

Lön och HR handlar om så mycket mer än bara rätt lön i rätt tid.

Personaladministration
Korrekta och uppdaterade avtal, scheman, intyg, samt uppsättning av system för lön, utlägg och förmåner för anställda. ​
Vidare tjänster såsom arbetsgivarintyg, rapportera underlag till pension, sjukvårdsförsäkring, årsinkomstuppgifter mm.

Löneadministration​

 • Lönekörning, tidrapporter, förmåner, reseräkningar, traktamente m.m avseende aktuell period. ​
 • AGI (kontrolluppgifter) och inkomstskatt. ​
 • Betalningsfil och administration kring densamma. ​
 • Hantering av semesterårsskifte, beräkning av semesterersättning, årsuppgifter (arbetstider, statistik och fora m.m)​
 • Hantering av lönerevision​

HR-stöd​

 • Stöd i lönekartläggning.​
 • Skapa nya scheman​
 • Stöd gällande avtal, arbetsrätt, semesterlagen, föräldralagen, arbetstidslagen, LAS, MBL m.fl​
 • Rådgivning t ex anställda i andra länder? Vad kostar en anställd? M.m. ​
 • Anmälan till försäkringskassan och andra instanser. ​
 • Byte av lönesystem eller andra försystem​

Kontakta oss idag för ett personlig genomgång hur vi kan effektivisera er lönehantering.