Leverantörsfakturahantering

Traditionellt har hanteringen av leverantörsfakturor inneburit en tidsödande process som involverat postöppning, kopiering, registrering, attest, betalning, bokföring etc.

Vi på EkonomiCenter i Uppsala erbjuder en effektiviserad fakturahanteringsrutin där vi tar hand om hela hanteringen av dina leverantörsfakturor där de enda stegen som återstår för dig att hantera är attestering av fakturan.

Genom att ställa om fakturaadressen direkt till ekonomisystemet så effektiviseras flödet samtidigt som du ökar kontrollen. När en ny faktura kommer in i systemet genereras en notis hos dig att det finns en faktura som behöver attesteras. Attest kan ske i datorn eller i telefonen om du är på språng. När fakturan är attesterad så läggs den automatiskt in för betalning på rätt datum. Detta gör att du aldrig mer behöver oroa dig över att en faktura skall bli betald för sent.

Du har dessutom alltid tillgång till dina leverantörsfakturor digitalt och kan närsomhelst ladda ner en kopia om det skulle behövas för ett garantiärende eller liknande.

Vill du också få mer tid över? Kontakta oss idag för en genomgång av dina betalningsrutiner!