Bokslut och årsredovisning

Varje räkenskapsår skall avslutas med ett bokslut. Beroende på vilken företagsform som du valt att driva din verksamhet i så skall det antingen upprättas ett bokslut eller en årsredovisning. Årsredovisningen är mer omfattande och skall i de flesta fall skickas in till Bolagsverket.

Bokslutsarbetet innebär att årets alla affärstransaktioner sammanställs i en balansrapport och en resultatrapport. Bokföringen stämmas av noga och alla balansposter värderas.

Till sist avslutas året genom att årets resultat och eventuella skatter räknas fram. Dessa poster ligger sedan till grund för företagets inkomstdeklaration.

Vi på EkonomiCenter i Uppsala gör varje år hundratals bokslut och vi har över 20 års erfarenhet av upprätta högkvalitativa bokslut. Vi hjälper gärna även dig som själv sköter din löpande redovisning men känner att du vill ha hjälp att upprätta bokslutet.

Kontakta oss idag för ett möte om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med bokslutsarbetet.